PMBOK 5’deki Değişiklikler

Bu yazımda PMBOK 5’de değişen ifadeleri ve süreçleri kabaca tanıtacağım. Daha sonraki yazılarımda ttüm süreçleri daha detaylı anlatmaya başlayacağım.

Önce  çıkan süreç var mı?

 •  İletişim Yönetimi bilgi alanındaki “Performansın Raporlanması” süreci artık tamamen çıkarıldı.

Yeni Eklenen Süreçler Nelerdir?

 • Kapsam Yönetiminin Planlanması
 • Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması
 • Maliyet Yönetiminin Planlanması
 • İletişimin Kontrolü
 • Paydaş Yönetiminin Planlanması
 • Paydaş Katılımının Kontrolü

İçeriği aynı ama Adı Değişenler

 • Kapsam Doğrulama –>Kapsam Onaylama
 • Bilgilerin Dağıtılması –> İletşimin Yönetimi
 • Paydaş Beklentilerinin Yönetilmesi –> Paydaş Katılımının Yönetilmesi

Süreç isimlerinin haricinde önemli bir değişiklik de Çalışma Performans Verileri, Çalışma Performans Bilgileri ve Çalışma Performans Raporları olarak üç ayrı tanımın ortaya çıkması… Eski PMBOK’ta Yürütme sürecinden “Çalışma Performans Bilgileri” ortaya çıkardı… İşte bu kavram yeni PMBOK’ta üçe bölündü.

Bu kavramların ne anlama geldiğini bir başka yazımda ele almayı düşünüyorum. Daha net fikir verebilmem için tamamen bunlara odaklanmış bir yazı yazmam gerekecektir.

 

 

 

– PMBOK 5 Geçiş Projesi – Tamamlandı

00101388701_lrgİstanbul Kurumsal Gelişim olarak 1.Haziran 2013 itibariyle PMBOK 5’e göre eğitimlerimizi vermeye başlayacağız.

PMBOK 5’e Geçiş Projesi Kapsamında Neler Yaptık?

 • Değişen kavramlar belirlendi.
 • Değişen süreçler belirlendi.
 • Tüm eğitimlerin sunum dosyaları güncellendi.
 • PMP Hazırlık Eğitimi soruları baştan sona gözden geçirildi ve güncellendi.
 • Web sitemizde eğitim içerikleri güncellendi.
 • Örnek amaçlı kullanılan dokümanlar yeni PMBOK’a göre güncellendi.
 • Pazarlama Dept ve Eğitmenlere güncellemeler hakkında düzenli bilgi aktarıldı.
 • PMBOK 4 üzerinden eğitim devam eden katılımcılara değişiklikler hakkında bilgiler verildi.

 

PMBOK 5 – İngilizce Baskıda Çok Küçük Hatalar

PMBOK 5’e göre tüm dokümanlarımızı güncelleme ve eğitimlerimizi yeni PMBOK’a göre hazırlama çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.

1.6.2013’den itibaren İstanbul Kurumsal Gelişim olarak vereceğimiz tüm Proje Yönetimi – MS Project ve PMP Hazırlık eğitimlerinde yeni PMBOK’ı referans alarak yapacağız.

Tabi bu sırada çok küçük olmakla birlikte PMBOK’ta bir takım baskı hataları da gözümüzden kaçmıyor.

Eğer yeni PMBOK elinizde varsa aşağıdaki hataları düzeltmenizi tavsiye ederim.

1 – Sayfa 53 – Figure 3.3. – “Executing Process Group”‘dan aşağı – sağa doğru giden okun üzerinde yazan ifadelerin 3. satırında “Work Performance Information” yerine “Work Performance Data” yazmalıydı.

2- Sayfa 53 – Figure 3.3. –  Enterprise/Organization kutusundan aşağıya inen çizgi üzerinden “Teaming Agreement” ifadesi tamamen silinmeli. Artık böyle bir kavram yok.

3 – Sayfa 53 – Figure 3.3. –   “Stakeholder Management Strategy” ifadesi tamamen silinmeli. Artık böyle bir kavram yok.

4- Sayfa 158  – Fig. 6-10 – Sağdaki çizimde “SS – 15” yazan ifade “SS + 15” olarak basılmalıydı.

5- Sayfa 317 – Figure 11.4 – Yanlış basılmış. Bu grafiğin yerine Risk Kırılım Yapısının anlatıldığı başka bir grafik basılmalıydı. Bkz: PMBOK 4 – Fig.11-4

PMBOK'ı Bırakmayın

PMP Sertifikasını ne zaman aldınız?

Sertifikaya hak kazandıktan sonra PMBOK’a hiç baktınız mı?

PMBOK, bir proje yöneticisinin her zaman elinin altında olması gereken bir ipucu kitabı…

Projenizde, bir elemanınız istediğiniz performansta değil mi? 9.3.2.

Bir kişi işini geciktirdi mi? 6.6.3

Müşteri ek işler mi yapmanızı istiyor? 5.5.3.1

Ürününüz kalite kontrolden mi geçecek? 8.3.2

Maliyetler, beklentilerinizi aşıyor mu? 7.3.3.1

Müşteri, teslimatı kabul etmedi mi? 5.4 – 4.5

Proje yöneticisi olarak atandınız, şimdi ne yapmanız gerekiyor? 4.1. – 10.1

PMBOK’ı açın ve ilgili bölüme bakın. Tecrübeniz artıkça, PMBOK size daha anlamlı gelmeye başlayacaktır. Projelerinizde PMBOK’ta ifade edilen teknkleri ne kadar çok uygulamaya gayret ederseniz, o kadar doğru bir yönetim sergilemiş olursunuz.

“Pratikle, teori, birbirine uymuyor?” demeyelim, uydurmaya gayret edelim.

Türkçe PMBOK’ta Düzeltilmesi Gereken Yerler

Sayfa 19 – Aşağıdaki Süreç isimleri değişmeli; Doğrusu Sayfa 39’da mevcuttur.

Initiating – Süreçlere Başlama
Planning – Süreçleri Planlama
Executing – Süreçleri Uygylama
Monitor and Control – İzleme ve Kontrol Süreçleri
Closing- Süreçleri Kapama

Sayfa 25 –  “Program Yöneticileri/Program değerlendirme kurulu” – “Portföy Yöneticileri/Portföy değerlendirme kurulu” olarak değişmelidir.

Sayfa 38 –  2. ve 3. paragrafların kalın (Bold) olması gerekmektedir.

Sayfa 43 – Sayfa 274 – Sayfa 277 – 11.5 – “Riske yanıtlarının planlanması” ifadesi “Risk yanıtlarının planlanması” şeklinde değişmelidir.
Sayfa 75 – 4.1.1.1 – Stratejik plan tanımı şu şekilde değişmiştir: “Stratejik plan bir organizasyonun stratejik hedeflerini belgeler. Bu yüzden, bütün projeler, stratejik plana göre şekillenmelidir.”
Sayfa 139 –  Şekil 6.7’deki FS, SS, FF ifadeleri Türkçe’deki biçime dönmelidir.

Sayfa 158 –  Şekil 6.14’deki SS, FF ifadeleri Türkçe’deki biçime dönmelidir.

Sayfa 162– 6.6.2.1 – 2.paragraf, 2satırdaki “verilerini” kelimesi “tarihini” olarak düzeltilmelidir.

Sayfa 190 – İlk paragraf 3.kelime “Sınıf”. İngilizcede “Grade” olan bu ifade PMBOK TR’nin Birleşik Standartlar Sözlüğünde “Derece” olarak kullanılmıştır. Sanırım bu durumda sınavda hem “Derece” hem de “Sınıf” kelimesi adayların karşısına çıkabilir.

Sayfa 191 – Kalite Güvencesinin Sağlanması bölümünde tekniklerinde 4 adet numara gözüküyor, yanlış basım var. “2” rakamı yanlış yere yazılmıştır.

Sayfa 224’deki “Kaynak Takvimleri” aslında “Personel Yönetim Planı”’nın bir alt başlığıdır. Bu yüzden kalınlık ve noktalama düzeltilmelidir.

Sayfa 240 – Sondan 3. paragrafta “Ek – F” ifadesi “Ek – G” olarak değiştirilmelidir.

Sayfa 297 – Olasılık Dağılımları’nın anlatıldığı paragrafta “münferit dağılımlar” kelimesi kullanılmıştır. “Münferit”, İngilizce’deki Discrete kelimesi yerine kullanılmıştır. Bu ifadenin Türkçe İstatistik terminolojisinde “Kesikli Dağılım” olarak geçmektedir.

Sayfa 298 – Duayrlılık Analzi paragrafı içinde 4. satırda iki adet (, – virgül) basılmıştır.

Sayfa 342 – 1. paragraf – 6. satırdaki “projenin” kelimesinin yerine “sözleşmenin” olması gerekmektedir.

PMBOK Hakkında Genel Bilgiler

PMBOK 2008 (4.Baskı) hakkında bana gelen soruları biraraya getirdim ve bu yazımla topluca cevaplamak istedim.

1- PMBOK’ın Türkçesi var mı? Evet var. Satın almak isteyenler buradan sipariş verebilir.

2- PMBOK, bir metot mudur? Hayır. PMBOK, metot oluşturmak isteyen bir kurum için klavuz niteliğindedir.

3- PMBOK’ın içeriği hakkında:

 • PMBOK, ortak bir dil birliği yaratmayı hedefler. Farklı ülkelerden, farklı alanlardan olan proje yöneticileri veya paydaşları arasında ortak bir terminoloji kullanılmasını sağlar.
 • Kitap 3 ana kısımdan oluşur.
 • 1. Kısımın da altında iki bölüm vardır. 1. Bölüm, genel tanımları, 2. bölüm, organizasyon yapılarını anlatır.
 • 2. Kısımın altında 3. bölüm yer alır ve proje süreç gruplarını anlatır. Süreç grupları ise 5 adettir; Başlatma – Planlama – Yürütme – Kontrol –  Kapanış
 • 3. Kısım altında 9 adet bilgi alanı bölümleri vardır ve kitabın %65 – %70’ini bu kısım oluşturur. PMP sınavı açısından da bu kısım büyük önem taşımaktadır.
 • 3. Kısım, proje yönetirken 9 bilgi alanının (disiplinin) detaylı olarak anlatır. Bunlar; Entegrasyon, Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk ve Tedarik Yönetimleridir.
 • 9 Bilgi alanın altında alt süreçler vardır ve bu alt süreçler toplam 42 adettir. Örneğin: Kalite Yönetimi altında Kalite Planlama, Kalite Güvence ve Kalite Kontrol alt süreçleri mevcuttur.
 • Her alt sürecin içinde de Girdiler – Araç ve Teknikler – Çıktılar vardır. Örneğin Kalite Planlama alt sürecinin girdilerinin arasında Kapsam Temel Çizgisi, Paydaş Listesi, Maliyet Perf. Temel Çizgisi vb., Araç ve Teknikleri arasında Fayda-Maliyet Analizi, Kalitenin Maliyeti, Kontrol Grafikleri vb. ve Çıktıları arasında da Kalite Yönetim Planı, Kalite Ölçütleri, Kalite Kontrol Listeleri vb. yer alır.

4- PMBOK’ta yazan herşey bir projede uygulanır mı? Bu pek mümkün değil ve gerekli de değil fakat kurumunuza bir metot hazırlamaya karar verdiğinizde yararlanabileceğiniz en kapsamlı proje yönetimi kaynağı PMBOK’tır.

5- Bir proje yönetirken, PMBOK’ı bir el altı kitabı olarak kullanabilir miyiz? Kesinlikle evet. Hatta bunu şiddetle denemenizi tavsiye ederim. Projede yaşadığınız bir olayı (değişiklik talebi, çatışma ortamı, stres artması, ekibin yeni kurulması ve takım geliştirme vs.) PMBOK içinde arayıp, bulun ve PMBOK’a bakarak, başınıza gelen olay hakkında neler yazıyor, bir inceleyin. Bundan sonra nasıl hareket etmeniz gerektiğine dair yollar bulacaksınız.

6- PMP olduktan sonra PMBOK’a hiç bakmadım. Gerçek hayattaki projeler ile kitapta yazanlar birbirini tutmuyor? İşte bu en sevdiğim ifade; Bravo büyük tespit. Madem yine bildiğin gibi proje yönetecektin, madem PMBOK’ı anlamamakta ısrar ediyorsun niye boşuna 555$ verdin ey güzel kardeşim..? 3 sene sonra sakın yenileme…

Aaa bir de aklımdayken…  PMP olmadığı halde, PMP olduğunu iddia ederek, bazı güzide  Üniversitelerimizle anlaşıp, eğitim vermeye ve hatta  İKG’nin bilgilerini kullanmaya kalkan taklitçilerimizden sakının…. bu tip şeyleri yazmayı pek sevmem ama haksız rekabet de canımı sıkıyor. 😦

Bir kişinin soyadını https://certification.pmi.org/registry.aspx bu adrese yazın, gerçekten PMP olup, olmadığını görün.

Ve Karşınızda PMBOK 2008 Türkçe

Bugün Türk Telekom’dan Program ve Proje Yönetimi Direktörlüğü Başkanı Kamil Yılmaz Bey ile yaptığımız toplantı sonunda kendisi bana Türkçe PMBOK 2008’i hediye etti.

Türk Telekom, PMBOK 2008 Türkçe kitabı bütün il kütüphanelerine, tüm üniversitelere, kamu kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ücretsiz olarak gönderiyor.

Türk Telekom PMBOK’ı, Türkçeleştirerek, ülkemizde proje yönetimi adına önemli bir adım atmış oldu.

Kıtabı satın almak isteyenlerin PMI Türkiye ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Bu yıl sonu itibariyle sınavın da Türkçe olacağını Kamil Bey’den öğrenmiş bulunmaktayım. Bu bilgiyi de paylaşmaktan mutluluk duyarım.

PMBOK 2008'de Düzeltmeler

1- Sayfa 75:- Bölüm 4.1.1.1 (3rd bullet): Aşağıdaki gibi değişmiştir.

Strategic Plan: The strategic plan documents the organization’s strategic goal. Therefore, all projects should be aligned with the strategic plan.

2- Sayfa 120: Figure 5-10 aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

02.09

 

 

 

 

 

3- Sayfa:162: Bölüm 6.6.2.1 (2. paragraf) : “data” ifadesini “date” olarak değiştirin.

4- Sayfa 173: Bölüm 7.1.2.6 (2. paragraf): “schedule documentation” ifadesini “cost documentation” olarak değiştirin.

5- Sayfa 211 – Figure 8.15, aşağıdaki gibi değişmiştir.

03.09

6- Sayfa 248- Bölüm 10.1.2.1 (1.cümle): “process” ifadesini “technique” olarak değiştirin.

7- Sayfa 292 – Figure 11-10: “relative scale” ifadesini “numerical scale” olarak değiştirin.

8- Sayfa 337 – Bölüm 12.3.1.2 – “Conduct procurements” ifadesini “Administrer procurements” olarak değiştirin.

9- sayfa 342 – Bölüm 12.4 (3. paragraf, 3. cümle) – “project” ifadesini “contrtact” olarak değiştirin

10- sayfa 428- Human Resource Plan tanımında ikinci cümlenin en sonuna “management plan” ifadesini ekleyin.

PMBOK’taki Eğriler ve Sınav Soruları

PMI’ın meşhur eğrileri vardır. Mesela; Belirsizlik miktarının zamanla değişimini gösteren bir eğri, PMBOK’ta projenin başında yüksek, zamanla azalan şekilde ifade edilmiştir. (azalarak, azalan)

Müşterinin bir değişiklik isteğini, projenin başında bildirmesiyle yaratacağı ekstra maliyeti göstermek istesek, bu sefer de artarak, artan bir eğriyle karşılaşırız. Proje taraflarının projeye müdahale gücü de bir projenin başında fazladır, ara ürünler çıkmaya başladıkça müdahale güçlerini kaybederler. Bu da PMBOK’ta azalan bir eğriyle anlatılmaktadır. Benzer şekilde bir projenin zamanla başarıya ulaşma olasılığı artar ve bu da PMBOK’ta ifade edilir.

Peki, PMBOK’ta yer almayan eğrilerden bazılarını da ben size sınav sorusu olarak sorsam, bakalım ne cevaplar gelir? Oldukça basit 5 adet sınav sorusu… (PMP’lik sınav sorusu değil, yanlış anlaşılmasın, lütfen)

1- Bir projede, Proje ekibinin motivasyon eğrisni çiziniz.

2- Bir projede ekip üyeleri arasındaki Çatışma miktarının zamana göre dağılımını bir grafikle açıklayınız.

3- Projelerde toplam stres düzeyini zamana göre grafiklendiriniz.

4- Projelerde Motivasyon-Çatışma, Motivasyon-Stres, Stres-Çatışma eğrilerini ayrı ayrı çiziniz.

5- Plansızlığın, programsızlığın, iletişim hatalarının, proje yönetimine önem vermemenin, bir projenin başarısı üzerindeki etkisini grafiklerle irdeleyiniz. Sonuçları yanınızdakilerle sınav kopyası olarak paylaşınız.

Tekrar ediyorum: Bunlar PMP’lik sınav sorusu değil, yanlış anlaşılmasın, lütfen

PMI’a Göre Fonksiyonel Organizasyon

Fonksiyonel Organizasyon

Bir ürünün çok fazla değişikliğe uğramadan üretildiği ortamlarda etkin olarak kullanılan organizasyon yapısıdır. Şirketin operasyonel işlerini yerine getirecek departmanlar tanımlanmıştır. Departmanların yetki ve sorumlulukları belirlidir. Personel, o departmanın ihtiyaç duyduğu uzmanlığa sahip kişilerden oluşur.

Bu organizasyon tipinde kurum genelinde yapılan projelerin idaresi ve kontrolü proje yöneticilerindedir.

Fonksiyonel organizasyonlarda emir-komuta zinciri belirgindir, kişiler bir uzmanlık alanında gelişme gösterirler, sorumluluk ve yetki alanlarında çok fazla çatışma olmaz.

Buna karşılık departman yöneticileri hem idari işleri hem de projeleri yönetmeleri gerektiği için iş yükleri artar. Projeler, departman işlerinin ardına atıldığından sürekli ötelenir. Projeleri üstlenen birey veya birim açıkça tanımlanmadığından projeler sürüncemede kalır ve etkin ilerleme kaydedilemez.