Uçan — Kaçan Lider

Photo by KOBU Agency on Unsplash

Eskiden, bir orman vardı, ağaçları kestirip yolu açtırana yönetici, nereye gidileceğini söyleyene lider, denirdi.

Günümüzde envai çeşit liderlik çıktı; “Etkileşimci, dönüştürücü, tam serbestlik tanıyan, karizmatik, vizyoner, etik, geçişsel, kesişimsel, hizmetkar, demokratik, otokratik, uçan, kaçan, hoplayan, zıplayan vb.” Saçma sapan bir sürü laf kalabalıklığı.

Bu kavramların, tanımlarının içine bir anahtar kelime koyup, liderlik modeli türetiyorlar. Örneğin; “Ekibinin görüşlerine önem veren lider, demokratik liderdir” oluyor.

Yani; “Siz, ne düşünüyorsunuz, arkadaşlar?” diyen bir kişi demokratik lider oluveriyor. E, iyi o zaman. Çok da zor değilmiş, bu iş.

Lider olmanın farklı modellerini tanımlamaya gerek yoktur. Geçiniz bunları arkadaşlar!

Liderlikde temelde 3–4 faktör vardır; Gelin onları sıralayalım:

Öncelikle liderliğe soyunan kişinin, ekip üyeleri tarafından güvenilir olarak kabul edilmesi gerekir. Ekibin güvenini kazanamayan bir insan, istediği kadar liderlik eğitimlerine gitsin, istediği kadar liderlik kitapları okusun, hepsi boştur.

Güven kazanmanın ilk adımı tecrübe veya bilgi birikimini ekibe gösterebilmekten geçer. Ekip üyeleri, liderin bilgi birikimini ve tecrübesini görmek ister. Tecrübe ve bilgi birikimi, ekibe en temel güveni veren faktörlerdir.

Liderden beklenen ikinci en önemli gereksinim, adil olmasıdır. İş dağılımında adalet, performans belirlemede adalet, karar vermede adalet, ekip üyelerinin haklarının koruma altında olduğunun teminatıdır.

Son olarak da, liderden beklenen şey, ekip üyelerinin ve ekip itibarının korunmasıdır. Lider, ekibini korur.

Ekibi geliştirmek, ekibin fikirlerini nihai kararlara dahil etmek, ekibe çalışma ortamı yaratmak, ekip üyelerini bir araya getirmek, ekibin önüne çıkan engelleri ortadan kaldırmak, vb. özellikler, güvenilir, adil ve ekibini koruyan bir lider ile hallolur, zaten.

Proje Yöneticisi – PMBOK

Proje yöneticileri, projeyi yürüten organizasyonun, proje hedeflerine ulaşma görevini verdikleri kişilerdir. Bu, önemli sorumluluklar ve değişen öncelikler içeren, oldukça güç ve önemli bir roldür. Esneklik, muhakeme yeteneği, güçlü liderlik ve proje yönetimi uygulamalarını çok iyi bilmeyi gerektirir. Bir proje yöneticisi, projenin ayrıntılarını anlayabilmeli, ama projeyi geniş bir bakış açısıyla yönetmelidir. Proje yöneticisi, projenin başarısından sorumlu kişi olarak, projenin tüm yönlerinden sorumludur. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Proje yönetimi planını ve tüm bağlantılı bileşen planlarını geliştirmek,
  • Projeninzamançizelgesivebütçesınırlarıiçerisindeilerlemesinisağlamak,
  • Riskleri saptamak, izlemek ve gerekenleri yapmak,
  • Proje ölçütlerinin tam ve zamanında bildirilmesini sağlamak.

Proje yöneticisi, tüm paydaşlarla, özellikle de proje sponsoruyla, proje ekibiyle ve diğer ana paydaşlarla iletişimden sorumlu olan başlıca kişidir. Proje yöneticisi, paydaşlar ile projenin kendisi arasındaki etkileşimlerin merkezinde yer alır.

Lider

* Gününün %50-%75’ini işleriyle ilgili en temel 3-4 konuya ayırırlar

* Hem kendi hem de ekibinin zamanlarının ve enerjilerini en iyi nasıl kullanacağını planlarlar

* Geleceğe odaklanır ve strateji geliştirirler

* Ekip üyelerinin ve organizasyonun nasıl gelişmesi gereketiğini sorgular

* Ekip için ulaşılabilir hedef koymanın öneminin farkındadır

* Değişiklik önerilerine açıktır ve değişimin olması için ekibi motive eder

* Değişimin yapılacağı sürece ekibi dahil eder

* Kendisi ve ekibi için düzenli olarak, organizasyona hangi değerleri kattığnı sorgular

* Ekip içinde iletişimin önemini bilir ve destekler

* Hata yaptığında bunu kabullenir ve kendini geliştirmek için çaba sarfederk, takımına örnek olur

* Başarısızlık halinde ekip içinden birilerini suçlamak yerine nasıl ders alınması gerektiğini ekibine öğretir

* Dışarıdan gelecek tepkilere karşı ekibini korur

* Lider yaratır

Gerçek Lider

Risk almayı bilir

Genel varsayımları kısıt olarak görmez

Başarıya odaklanır

Fikirleri zamanın ötesindedir

Boyunduruk altına girmeyi rededer

Hayallerindeki doğrular için acı çekmeyi göze alır

Farklı olarak bilinir

Zorluklara rağmen yolundan dönmez

Karizma sahibidir

Kaos ile baş etmeyi bilir

Yaptığı her işte öncüdür

Çevresndekileri olumlu etkiler

Hatalarından ders alır

Hitap gücü kuvvetlidir

İkna gücüne sahiptir

Çevresindekileri dinler, analiz eder ve nihai kararı kendi verir

Çözüm önermeden, şikayet edenlerden, nefret eder

Motive etmeyi bilir

İletişimi kuvvetlidir

Sosyal yanı güçlüdür

Ekibini dışarıya karşı savunur

Ekibi için öğretmendir