Arşiv

Posts Tagged ‘proje ekibi’

Kendi Kendine Organize Olan Ekipler

Bir projede kullanılan metot ne olursa olsun (çevik veya öngörücü) projedeki faaliyetleri detaylı olarak tanımlamaktan ve o işlerin tamamlamaktan, ekip üyeleri sorumludur.

Çevik yaklaşımda, ekibin aktiviteleri tanımlaması ve işleri üstleniyor olması, ekibin kendi kendine organize olması olarak tanıtılır ve öngörücü yaklaşıma göre üstünlük olarak gösterilir.

Halbuki, öngörücü yaklaşımlarda da proje yöneticisinin tek başına aktiviteleri belirlemesi mümkün değildir. Proje yöneticisi, iş kırılım yapısını çıkardıktan (kapsamı belirledikten) sonra detay aktiviteler için ya takım liderlerinin, ya da ekip üyelerinin bilgi birikimine başvurmalıdır.

“Bir işin detayını en iyi bilen, o işi yapandır.”

Takım liderleri (veya ekip üyeleri), iş paketlerinin hedeflediği teslimata ulaşmak için aktiviteleri tanımlamalı, işlerin yapılış sıralarını oluşturmalı, kaynak ve süre tahmin etmeli ve bu detayları diğer iş paketlerinin arasına entegre etmelidir.

Pratiğe baktığımızda, pek çok şirkette, planlama eylemi, sadece proje yöneticisinin göreviymiş gibi algılanır ve bu yanlış algı, öngörücü yaklaşımın dezavantajı olarak gösterilir.

Hangi metot seçilirse seçilsin, planlamayı proje yöneticisininin tek başına yapması mümkün değildir.

Öngörücü veya çevik metot farketmeksizin, aktiviteleri detaylandırmaktan ekip üyeleri sorumludur.

Ayrıca, ekip üyeleri, işlerin ilerleme durumunu da düzenli olarak (yazılı veya sözlü) proje yöneticisine aktarılmalıdır ki, projenin mevcut durumu ve gelecek tahmini yapılabilsin.

Ekibin Bilgi Aktarımını Sürdürmek İçin Kılavuz

Sanal ekiplerde ekip üyeleri arasında bilgi paylaşımını yönetmek büyük bir proje zorluğu yaratmaktadır.

 • Temel amaç, ekip arasında işbirliğini kolaylaştırmak ve şeffaflığı teşvik etmektir.
 • Bilgi paylaşımını kolaylaştırmak için ekip başlatma belgesinden (team charter) yararlanmak gerekir. Ekibin çalışma standartları, ortak iş yapma araç ve yaklaşımları, çatışma çözme teknikleri, ortak karar alma adımları, bu belgenin içinde yer almalıdır. Pratik uygulamalardan yola çıkarak, belge üzerinde gerekli güncellemeler yapılmalıdır.
 • Çevik yöntemlerde, paydaşlar için proje durumuna dair şeffaflık yaratmak için bilgi radyatörlerinin kullanılması önerilir.
 • Öngörücü yaklaşımlarda ise ekip üyelerinin “çalışma performans verilerini” paylaşma yöntemi ve sıklığı belirlenmelidir.
 • Proje içinde bilgi aktarımının etkinliğinden emin olmak için paydaş katılım model ve iletişim yönetim planından yararlanmak gerekir.

Ön Atama Araçları

Beceri değerlendirmesi için bir dizi araç ve teknik vardır. Bu araçlar sayesinde projenize ekip üyelerini dahil ederken bir ön değerlendirme yapmanız mümkün olur.

• Tutum anketleri: Projede bulunmaktan memnuniyet duyacak takım üyelerinin motivasyonu da olumlu yönde olacaktır.


• Özel değerlendirmeler: Projede belirli işleri, belirli kaynakların yapacak olması halinde, ilgili kaynakların projeye alımına öncelik verilebilir


• Yapılandırılmış görüşmeler: Belirli sorgulamalar yapmak suretiyle ilgili ekip üyelerini belirlemek ve görev atamaları yapmak mümkün olabilir.


• Yetenek testleri: Projede belirli yeteneklere ihtiyaç olması halinde, ilgili yeteneğe sahip kaynakların görev ataması yapılabilir.

• Odak grupları: Belirli bir grup ekip üyesinin birlikte projeye atanması durumu gerektiğinde kullanılan bir projeye kaynak atama yöntemidir.

Proje Ekibi Üyesi Gereksinimleri


Ekibin hedeflerine ulaşabilmesi, işleri yapabilmesi ve istenen sonuçları üretmesi için yeterli beceri setine ihtiyacı olacaktır.

Yalnızca bir kaynağın belirli bir işi yapabilmesi için gerekli beceriye sahip olması durumundan kaçınmak gerekir. Temel bir yetkinliğe sahip olan ancak diğer alanlarda ekibin hedeflerini desteklemek için ekibin yararlanabileceği genel becerilere sahip olan genelleşmiş uzmanlığa sahip insanlardan yararlanmak gerekir.


Ek olarak, ekip üyelerinin ihtiyaç duyacakları fiziksel destekleri (ekipman, erişim hakları vb.) belirlemek önemlidir.

Kaynak Yönetiminin Planlanması süreci, hem ekip üyelerinin, hem de fiziksel kaynaklar için planlamayı kapsar.

Proje Kaynak Yönetiminin kritik bir parçası olarak aşağıdakileri yapabilmeniz gerekir:

• Gerekli vasıfları, becerileri tahmin edin, temin edin ve yönetin.

• Bu ekip üyelerinin işi yürütmek için ihtiyaç duyacağı diğer kaynakları tahmin edin.

• İnsanları ekibe dahil edin.

• Ekibi geliştirin, yetkinliklerini geliştirin, etkileşimleri kolaylaştırın ve etkili bir ekip oluşturun.
takım ortamı.

• Ekip performansını takip edin, geri bildirime dayalı iyileştirmeler oluşturun ve uygulayın, sorunları çözün,
ve ekip personeli değişikliklerini yönetin

Proje Ekibi Kompozisyonu

Proje ekibi kompozisyonu, organizasyonel kültüre, konuma ve kapsama göre değişebilir.

Kompozisyon, ekibin yapısını ve ekip üyelerinin ekipte nasıl bir araya getirildiğini veya birleştirildiğini ifade eder.

Örneğin, proje ekibi üyelerinin çoğunun proje üzerinde tam zamanlı çalışmak üzere atandığı özel bir ekip olabilirler veya normal işlerine ek olarak bir proje üzerinde çalışan yarı zamanlı ekip üyeleri olabilirler.

Çoğu zaman, kuruluşlar bu iki biçimin bir karışımına sahiptir.

Proje ekibi genellikle proje yöneticisi, proje yönetim ekibi ve diğer bireysel ekip üyelerinden oluşur. Bireysel ekip üyeleri proje çalışması gerçekleştirir ve projenin yönetim tarafında yer almayabilir.

Proje ekibi, belirli konularda bilgi sahibi olan veya proje çalışmasını yürütmek için benzersiz becerilere sahip farklı gruplardan kişilerden oluşur.

Proje Ekibi

Proje ekibi, hedeflerine ulaşmak için proje çalışmasını gerçekleştirmede proje yöneticisini destekleyen bir grup bireydir. Proje ekibindeki kişilerin rolleri şunları içerebilir:

• Bütçeleme, çizelgeleme, raporlama ve kontrol, risk yönetimi ve proje iletişimi gibi faaliyetleri gerçekleştiren proje yönetimi personeli. Bu rol proje yönetim ofisi tarafından desteklenebilir.

• Proje çıktılarını oluşturmak için işi yapan proje personeli.

• Proje yönetim planının geliştirilmesi için çalışmalar yapan uzmanların desteklenmesi. Bu roller arasında hukuk, lojistik, mühendislik, test etme vb. yer alabilir.

• Gereksinimleri sağlayacak ve proje çıktılarını kabul edecek kullanıcı veya müşteri temsilcileri.

• Dış şirket olan satıcılar, projenin ihtiyaç duyduğu bir ürün veya hizmeti sağlamak için bir sözleşme yayınladılar.

• Bir ortaklık yoluyla özel destek sağlayan harici şirketler olan iş ortakları.

• İş ortaklığını destekleyen iş ortağı üyeleri.

Proje ekibinin üyeleri de paydaş grubunun bir parçasıdır; ancak tüm paydaşlar proje ekibinin bir parçası değildir. Genellikle proje ekibi organizasyonun içindedir ve proje çalışmasının yapılmasına aktif olarak katılır. Paydaş grubu, bir projenin sonucunu etkileyebilecek veya bundan etkilenen daha büyük insan ve kuruluşlar grubudur.

Neden Ekip Olamıyoruz?

Tuckman Merdiven Modeli

71- Başarılı Proje Ekibinin Özellikleri

UDEMY’de “Proje Ekibi” Videomuz Yayınlandı

Bu hafta yayınlanacak videolarımız;

 • Proje Yaşam Döngüsü
 • Proje Fazları

“Hayatımız Proje: Proje Yöneticisinin El Kitabı” adlı kitabımızda yer alan yazıları kendimiz seslendirdik. Yazılanları yorumlarımızla birlikte dinlemek isterseniz UDEMY üzerinden indirimli’e satın alabilirsiniz.

 • Videolu Anlatım: 2 saat, 15 dakika
 • Indirilebilir PDF.
 • Konu sonlarında pekiştirme amaçlı 16 adet soru ve cevapları,
 • Eğitim sonunda UDEMY Sertifikası
 • Kitabın tamamına erişimde ücret artışlarından etkilenmeme garantisi
 • 2 PDU Kazanma imkanı,

Kimlere Öneriyouz:

 • Proje Yönetimi hakkında temel bilgi almak isteyen proje takım üyelerine,
 • Proje Yönetimi kavramlarını öğrenmek isteyen proje yöneticisi adaylarına,
 • Projelere destek sağlaması gereken Departman Yöneticilerine,
 • Üst Düzey Yöneticilere,
 • Proje Sponsorlarına,
 • Gelecekte proje yöneticisi olmayı hedefleyenlere

Kitabımızı satın almak  için BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ. – 65 TL (Kargo Dahil)

61- Buralarda Yenisiniz Galiba

17- Proje Ekibi

Bu hafta PMBOK’ta yer alan Proje Ekibi hakkında bilgi vermeye çalıştım.

İyi dinlemeler.

Youtube Kanalıma Üye olmak için – https://www.youtube.com/user/gokremtekir

Kategoriler:Podcast Etiketler:, , ,