Proje Yönetimi Olgunluk Seviyesi – PYOS

Bazı yazılarımı gelen sorular üzerine yazıyorum. Bu yazım da gelen bir e-postadaki soru üzerine olacak. Sorunun çok güzel olduğunu düşündüm ve herkesle paylaşmak istedim. Soru şu:

“Biz şirketimizde yoğun bir biçimde proje bazlı çalışıyoruz ve proje yönetimi kurallarını uyguluyoruz. Bu kuralları uygulamakta ne kadar başarılıyız ve proje yönetimini acaba hakkıyla yapıyor muyuz? Bunu ölçmemiz mümkün müdür?”

Benim de verdiğim cevap şu şekildeydi:

“Evet, bunu ölçmeniz mümkün. Buna PMI, Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) (Proje Yönetimi Olgunluk Seviyesi) demiş ve bu konuda yayınları mevcut.

Biz, İKG olarak, 4 sene önce bu kaynakalardan yararlanarak,  5-6 aylık bir çalışmayla Proje Yönetimi Olgunluk Seviyesi – PYOS’ u geliştirdik ve amacımız da tam sizin yukarıda dile getirdiğiniz gibi bir kurumun (proje ekibinin) proje yönetimi açısından olgunluk seviyesini ortaya çıkarmaktı.

PYOS, PMI’ın 9 bilgi alanı ve 5 süreci için detaylı sorular ve puanlama sisteminden oluşan bir tablo aslında… Projenizin sonunda bu sorulara cevaplar arıyor ve yaptığınız uygulamalara göre puanlar atıyoruz. Çalışmanının sonunda her bir bilgi alanından (kapsam, zaman, maliyet…) ve her bir süreçten (başlatma, planlama…) 100 üzerinden puanlar veriliyor. Tabi ki en sonunda da toplam bir puan çıkıyor. Böylece PMI metoduna göre hangi yönleriniz zayıf, hangi yönleriniz güçlü matematiksel olarak sayılara dökülmüş oluyor.”